Fysiotherapie

Soms is bewegen niet vanzelfsprekend. Je lichaam doet pijn of werkt niet (meer) zoals je gewend bent. Misschien kan fysiotherapie dan helpen. Fysiotherapie voorkomt, verhelpt en vermindert lichamelijke klachten en zorgt dat jij optimaal kunt (blijven) bewegen.

Per jaar gaan ruim 4 miljoen mensen naar de fysiotherapeut. Bij lichamelijke aandoeningen of beperkingen is de fysiotherapeut de aangewezen persoon om ingeschakeld te worden. Hij onderzoekt, behandelt, adviseert en begeleidt bij stoornissen in houding en/of bewegen. Dat kan zijn bij klachten of blessures van spieren, pezen, banden en gewrichten. Ook gevolgen van functiestoornissen aan het zenuwstelsel, bloedvaten, longen, hart en huid kunnen worden behandeld. Veel klachten in het houding – en bewegingsapparaat kunnen door de fysiotherapeut worden behandeld.

De klachten waarmee men bij de fysiotherapeut terecht kan, zijn zeer uiteenlopend: te denken valt aan: pijn, bewegingsbeperking, krachtsvermindering, stabiliteitsproblemen, zwelling en ademhalingsproblemen. 

Het belangrijkste onderdeel van de behandeling is oefentherapie. Die is bedoeld om de bewegingsmogelijkheden van gewrichten te verbeteren en spierkracht te vergroten. Daarnaast om een betere houding en stabiliteit aan te realiseren.

Naast het behandelen van klachten besteedt de fysiotherapeut ook veel aandacht en zorg aan de preventie van klachten, het voorkomen dat men nog eens met dezelfde problemen wordt geconfronteerd.

 
Kwaliteit

De titel fysiotherapie is wettelijk beschermd. Wie de officiële studie heeft afgerond, aan alle basiseisen voldoet en staat ingeschreven in het BIG-register van de overheid, mag zelfstandig patiënten behandelen als fysiotherapeut.

Om de kwaliteit van fysiotherapie nog verder te stimuleren is het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR) in het leven geroepen door de beroepsorganisatie Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Wie aan alle kwaliteitseisen voor behandeling, praktijkervaring, (bij)scholing en vak overleg voldoet en werkt volgens de KNGF-richtlijnen, mag zich in het CKR inschrijven. (tekst: www.defysiotherapeut.com)